Historie

BRACHTERBEEK BEVALLEN VAN WELGESCHAPEN SCHUTTERIJ

Op het OLS in Kelpen-Oler lekte uit dat Brachterbeek “in verwachting” was. Op het OLS in Koningsbosch kunnen belangstellenden er zich van vergewissen dat het 1.350 inwoners tellende kerkdorp van Maasbracht is bevallen van een welgeschapen schutterij: St-Michaël.

Trotse vader is Paul Hubens. De aannemer was jarenlang lid van schutterij St.-Severinus in Grathem, waar hij in 1954 werd geboren. Met vrouw en drie kinderen vestigde hij zich een jaar of vijf geleden in Brachterbeek, dat door de A-9 van Maasbracht is gescheiden. Een hechte gemeenschap, waarin Hubens snel gedijde.

“Wat jammer dat hier geen schutterij is,” verzuchtte hij in zijn stamkroeg, café Puts. Er waren al eens pogingen ondernomen om te komen tot een heroprichting van een van de twee schutterijen van Maasbracht, maar zij mislukten. Hubens had meer succes.

“Als die schutterij er komt, word ik beschermvrouwe,” beloofde Griet Puts-Meuwissen. De kasteleinse stamt uit een echte schuttersfamilie in Montfort. Haar opa, “Sjeng van de Buks”, was buksmeester van de schutterij van Montfort; haar broer Sjeng een verwoed schutter. Ook Griet kreeg de kriebels, zodra het OLS naderde. Zij zit nu 31 jaar in Brachterbeek, is moeder van twee zonen en sinds kort van de schutterij.

In haar café vond op 10 juli 1992 de constituerende vergadering plaats. Broer Roumen, bedieningsvakman op een chemisch bedrijf in Herten, werd gekozen tot voorzitter; Paul Hubens tot secretaris. Beiden stapten op 18 september 1992 naar de notaris, J.W.M. Joosten in St.-Odiliënberg.

Van een heroprichting van een van de schutterijen van Maasbracht werd afgezien. De nieuwe schutterij plaatste zich onder patronage van St.-Michaël. “Een echte strijder die beschermde,” licht Griet Puts toe. “Ook schutters behoren strijders en beschermers te zijn.”

Het enige voordeel van een heroprichting zou zijn geweest dat de herboren schutterij redelijkerwijs recht had kunnen wedervaren op drapeau en koningszilver dat deels door de gemeente wordt bewaard en ten dele in het Limburgs Schuttersmuseum in Stramproy is tentoongesteld.

Nicolet Stienen in Stramproy maakte het vaandel met de beeltenis van St.-Michaël. Voor “een zacht prijsje” konden van schutterij St.-Barbara uit Leveroy de uniformen worden overgenomen. Zwarte petten, rode jassen en zwarte broeken. Zestig stuks in totaal. Veel hoefde niet te worden vermaakt. De marketentsters Ans Birk, Marlie Hubens en Thea Maessen maakten bijpassende rokken en jasjes. Voor een symbolisch bedrag kon een buks van schutterij St.-Petrus uit Kelpen-Oler worden overgenomen.

Kosten werden gedekt met de opbrengsten van kienavonden in zaal Fred Puts. Als afroeper fungeerde Paul Hubens, die met zijn “platte kal” de amusementswaarde aanzienlijk verhoogde. Begin december was hij Sinterklaas; eind december kerstman.

Veel belangstelling trokken de exercitieoefeningen op zondagmorgen onder leiding van de zoon van de voorzitter, Marco Roumen, een beroepsofficier. Bouwvakker Wim Brouns torste voor die gelegenheid de Brand-vlag welke de gevel van café Puts sierde.

Geoefend met de buks werd op de schietboom van St.-Martinus uit Linne. Bedoeling is om er zelf een op te richten. Met de gemeente is daarover reeds overleg gevoerd. Een kavel in Heutskensbeek heeft de voorkeur.

Op de bondsfeesten in Maasniel, Wessem en Heel schoten de dames de heren “van de sok”. Een koningsschieting heeft nog niet plaatsgevonden. In Koningsbosch treedt St.-Michaël nog zonder koning aan. “We willen hem fatsoenlijk aankleden; niet half,” rechtvaardigt Paul Hubens de aderlating. “Als we komen, komen we goed.” Op de bondsfeesten is dat gebleken. Marketentsters en vaandeldrager gingen met de ereprijzen slepen. Buiten mededinging gooide ook de roze hoed van beschermvrouwe Griet Puts hoge ogen.

Zaterdag 3 juli 1993


 

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: