Het doek valt voor Schutterij St. Michaƫl Brachterbeek

Beste schuttersvrienden, Afgelopen maand hebben we een ingelaste algemene ledenvergadering gehouden inzake het voortbestaan van onze schutterij. Bij een eerdere inventarisatie onder de leden was de tendens voor het opheffen van de schutterij. Hier is per hoofdelijke stemming een definitieve uitslag uitgekomen. Wij kunnen jullie helaas dan ook niet anders berichten dan, dat de leden besloten hebben de schutterij op te heffen. Graag hadden wij jullie anders willen berichten. Namens beschermvrouwe, bestuur en leden willen wij u middels deze weg dan ook bedanken voor de steun die we de afgelopen jaren als schutterij hebben mogen ontvangen.